Za pokladem čarodějnice Lízinky

S koncem měsíce dubna se blíží Filipojakubská noc a s ní se slétají všechny čarodějnice na kopce, aby se domluvily, jak budou další rok škodit lidem. Ale my už naštěstí víme, jak na ně. Čarodějnice se totiž bojí ohně. A protože 30. duben připadl na neděli, my jsme se rozhodli pro vás i vaše rodiče uspořádat akci „ZA POKLADEM ČARODĚJNICE LÍZINKY“ již v pátek,  28. dubna v zámeckém parku v Třešti. Zábavné odpoledne jsme připravili ve spolupráci se Spolkem Kamarád a za podpory Města Třešť, kteří byli jejími sponzory. Na malé čaroděje a čarodějnice čekala trasa se 14 stanovišti a dvěma bonusovými úkoly. Každý získal na začátku trasy od čarodějnice Mirky kartičku, do které si průběžně zaznamenával jednotlivé symboly. Na konci čarodějnické trasy poskytla čarodějnice Jolana každému klíč, podle kterého z nasbíraných symbolů vyluštil tajenku. Byla-li správně vyluštěná, získal číselný kód od pokladu čarodějnice Lízinky . A pokud se dětem podařilo splnit i dva bonusové úkoly, získaly od čarodějnice Radky špekáček, který si mohly opéct na čarodějnickém ohýnku za doprovodu kytar pod vedením čaroděje Šedého vlasu.

I přes nepřízeň počasí se čarodějnické stezky zúčastnilo 101 dětí za doprovodu rodičů, prarodičů či starších sourozenců.

Dnešní odpoledne zpestřila přítomnost zástupců ČESKÉ POJIŠŤOVNY GENERALI a jejich maskot LVÍČEK, kteří pro všechny děti připravili krásné dárečky a pro jejich rodiče slosovatelnou soutěž o vstupenky do rodinného parku Mirákulum. Děkujeme p.Zuzaně Hricové a jejím kolegům za spolupráci a podporu.

Dále bychom rádi poděkovali vedení třešťského Zámeckého hotelu za zapůjčení areálu, za ochotu a vstřícnost. V neposlední řadě také členům Spolku KAMARÁD a Městu Třešť, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme😊

Fotografie

Menu