Příměstský tábor – Léto v pohybu   

…..o zážitcích příměstského tábora napovídá již sám název. Na třicítku dětí čekal aktivní a zážitkový týden, plný sportovních aktivit, zábavy a nových zážitků. Každý den jsme nahlédli do zákulisí různých sportů, které si táborníci vyzkoušeli. Děti si užily pantomimu v přírodě, disciplíny z lehké atletiky, ale také míčové hry, po kterých jsme se byli osvěžit na Malvínách. V polovině týdne jsme navštívili Zábavní park Robinson v Jihlavě. Po celý týden děti poznávaly dovednosti svého těla, jak je rychlé , jak mají bystré oko a také jak se umí zamyslet. Na konci týdne je čekala „expedice plná nečekaných překvapení“, při kterých musely někdy čelit i vlastním obavám, ale vše zvládly na výbornou. Díky pestrému programu nebyl čas zahálet, naučili jsme se mnoho nového a dostali jsme se do skvělé kondice. Stala se z nás parta dobrých kamarádů, užili jsme si spousty zábavy, smíchu a dopřáli si prima prázdninový týden.

Velké poděkování patří hlavní vedoucí Markétě Sherin Musilové, vedoucím Vlaďce Kodysové a Evě Svobodové za přípravu a organizaci celého tábora a Nikole Kadlecové za příležitostní výpomoc v průběhu tábora.

Fotogalerie

Letní tábor – Harry Potter (červenec 2023)

aneb „Draco dormiens nunquam titillandus“ – Nikdy nelechtej spícího draka

Svět Harryho Pottera se stal pro mnoho fanoušků na celém světě středobodem a není snad člověka, který by Harryho Pottera neznal. Táborová základna na Dobré Vodě se na dva týdny proměnila ve školu čar a kouzel a celotáborová hra se nesla v duchu dobrodružství mladého čaroděje Harryho Pottera.

Důležitá část, která se stala hned po příjezdu na tábor, byla zařazování studentů  do jednotlivých kolejí. Hlavní slovo měl jako obvykle starý kouzelný klobouk. „Zdá se vám, že jsem ošklivý – myslete si, co chcete, chytřejší klobouk než jsem já na světě nenajdete. Každému vidím do duše, vím, z jakého je těsta – nasaď si mě a řeknu ti, kam povede tvá cesta. Na vyvolání jejich jmén se studenti posadili do velkého křesla, na hlavu jim byl dán kouzelný klobouk, který postupně studenty zařadil do kolejí Mrzimoru, Havraspáru a Zmijozelu.

V oddílech si studenti vytvořili svůj znak, vymysleli pokřik a na známou melodii písničky si nacvičili originální hymnu za doprovodu kytary a elektrických kláves. Táborová hra se skládala ze základních etap, tradiční znázorňování bodů na nástěnce doprovázelo předávání bonbonů do kouzelných nádob. Nelehké úkoly v rámci celotáborového programu děti plnily s nadšením.  Počasí nám přálo a tak jsme se chodili denně koupat, hrát vodní hry nebo jen si osvěžit nohy. Nemohl chybět pravý táborový guláš, který si děti samy uvařily v nedaleké vesnici Olší pod dohledem svých vedoucích.

Na naše malé kouzelníky čekalo velké překvapení, když nás přijel navštívit opravdový kouzelník Petr Šalanda a jeho kouzla byla vítaným zpestřením. K Harrymu Potterovi neodmyslitelně patří i sova Hedvika. Právě takovou a další dravce nám do Bradavic přivezl ukázat pan František Kunc, který nás seznámil s jejich chovem a svým poutavým vyprávěním přiblížil jejich život v záchranných stanicích. S ukázkou myslivecké kynologie, povídáním o myslivosti a trofejemi za námi přijeli členové Mysliveckého spolku v Třešti pp. Libor Policar, Lenka Průchová a Zdeňka Štumarová. Doprovázeli je i jejich lovečtí psi, kteří nám předvedli výcvik a poslušnost za táborovou základnou. Posledním zajímavým setkáním byla návštěva p. Michala Tyrnera se svým dronem, který dětem předvedl ukázku létání a bezpečné ovládání dronů, jejich využití v praxi a následně je natočil při odehrávající se táborové hře.

Nechyběly divoké turnaje v ringu a přehazované, které se odehrávaly s plným nasazením, sportovní odpoledne, pravý nefalšovaný oheň a písničky u táboráku, noční hra u Jáchymka, ranní rozcvičky, večerní diskotéky, noční hlídky a stezka odvahy od Hagridova domu do tábora. V dílničkách si děti nabatikovaly šátky v barvách oddílů, vyrobily kouzelnické hůlky a malovaly Dobbyho ponožky. Služební oddíly měly plné ruce práce s mytím a utíráním nádobí, zametáním velké síně a donášením nasekaného dřeva do vývařovny.

Táborový výlet nás zavedl do Slavonic, kde na nás čekala dobrodružná  čtyřkilometrová „Cesta pohádkovým lesem“, na které studenti plnili celkem osm pohádkových úkolů a za jejich splnění získali ve slavonickém infocentrum diplom, omalovánky a malý dárek. Následovala prohlídka historického města a nechybělo ani nakupování dárků a suvenýrů.

Vše dopadlo dobře, zvítězilo dobro a mohli jsme začít s vyhodnocením táborové hry. Týden byl velice napínavý, oddíly bojovaly a touhu zvítězit měli všichni.

Naším cílem pro přípravu tábora je maximální spokojenost všech dětí a jako každý rok se potvrzuje, že na táboře si každý najde to, co je mu blízké, ať už jsou to sportovní hry, strategické hry, tvoření, tanec nebo zpěv.

Velké díky patří všem vedoucím letního tábora, kteří se o děti starali od budíčku až po večerku, noční hlídač po celou noc a kteří je uměli vyslechnout a předat jim nové vědomosti a zkušenosti. Jmenovitě Renatě Honsové, Mirce Hamerníkové st., Tereze Čermákové, Lucii Novotné, Tomáši Palánovi, Ládislavu Zajíčkovi, Viktorii Kornijenkové, Radimu Novotnému, Tereze Novákové, Milanu Nechvátalovi, Zuzaně Pavlíčkové, Petře Kamešové, Radce a Jardovi Křížovým a v neposlední řadě hlavní vedoucí Mirce Hamerníkové ml.

Z táborové výpravy do říše kouzel a čar máme mnoho fotografií. Účastníci tábora, kteří mají o tyto fotografie zájem, mohou přijít s fleškou do kanceláře DDM, kde jim je poskytneme.

Fotogalerie

Příměstský tábor – Šestý smysl (červenec 2022)

Třetí prázdninový týden, byl jeden z nejteplejších týdnů prázdnin, ale s dětmi na příměstském táboře, které s nadšením objevovaly propojení smyslů, jsme si jej užili všichni naplno.

Hravou formou jsme den po dni procházeli tím, co vše díky našim smyslům můžeme vnímat. Ochutnávali, přičichávali k různým vůním, jídlům a beze zraku poznávali co cítí, co jí a také jaké je to být v prostoru, který neznám, nevidím, co v něm vnímám, jak se v něm cítím, kdo mi může pomoci? Na výpravách byly našimi pomůckami dalekohledy, lupy, tužky, papíry a zvukové CD, kde si děti zapisovaly co vidí a slyší nebo jen slyší, ale nevidí…..

Dny byly doplněny cvičením jógy, savováním triček a nechyběly různé hry, které si občas děti vybraly samy.

Výlet na Roštěnku do Telče patřil sportovním aktivitám, ale také volné zábavě. Teplé a slunné čtvrteční odpoledne jsme strávili na Malvínách a pátek byl zaplněn posledními soutěžemi, poslední vycházkou, odměnami a výbornou zmrzlinou.

Program celého tábora připravily vedoucí Markéta Musilová a Vlaďka Kodysová, v průběhu tábora pomáhala instruktorka Lenka Bártů. Všem třem jmenovaným patří pochvala a dětem poděkování za krásný společný týden. Fotogalerie

Letní tábor – Jumanji (červenec 2022)

….aneb „Hraj, džungle čeká…“

Již se stalo tradicí, že první červencové dny prožíváme společně na táboře Dobrá Voda u Mrákotína, kde byly i letos připraveny pro 83 dětí dva týdenní turnusy. Jako inspirace k táborové hře nám posloužil film Jumanji z roku 2017, který jsme táborníkům doporučili zhlédnout před zahájením tábora.

Děti byly rozdělené do oddílů a i přesto, že v družstvech byly různé věkové kategorie, spolupráce mezi dětmi fungovala skvěle. Po projití „bránou“ do hry jsme se ocitli v džungli, kde úkolem dětí bylo zdolat nástrahy, která jim hra postavila do cesty, najít drahokomy zvířat, zachránit džungli a zajistit si tím vítězství. Každý oddíl měl přidělené zvíře a barvu. Cílem bylo vybojovat drahokam zvířete a jeho umisťování vždy probíhalo na večerním nástupu, za doprovodu pokřiku oddílu, bubnu a oddílové vlajky. Po zasazení drahokamu se oči zvířete rozsvítily. Poslední drahokam jaguára museli vybojovat vedoucí a ani oni to neměli lehké. Děti jim připravily odpoledne plné překážek (přetahování s lanem, kop na bránu, prolézání tunelem, vyluštění mapy …..)

V průběhu našeho pobytu nám vycházelo pěkné počasí, proto jsme si mohli program zpestřit výletem do Jockey clubu v Malém Pěčíně, kde se děti mohly svézt na koni, opéct si buřty, vykoupat se, zahrát si hry, zasoutěžit a pohrát si s drobným zvířectvem. Druhým, trochu menším výšlapem, byla návštěva rodinné farmy manželů Čechových v Sumrakově a ani zde se děti nenudily. Čekala na ně mláďata hospodářských zvířat, ukázka chovu včel, hospodářské techniky, pěstování bylinek a moc dobrá bublanina od paní Čechové.

Velký zájem vzbudila návštěva Policie, kterou pro nás připravil koordinátor prevence a kriminality Martin Hron a zástupci BESIPu. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu, jejich důležitost, mohly si vyzkoušet výzbroj policistů, seznámily se s policejními technikami při vyšetřování a k vidění a vyzkoušení bylo i služební vozidlo policistů.

A kdo nás ještě přijel navštívit? Šamanské bubnování nám přijela ukázat paní Hana Pažitná, tentokrát s propojením stromů a zajímavým povídáním. Pozvání přijala i paní Markéta Musilová, která si pro nás připravila a s dětmi zacvičila zvířátkovou jógu.

Ke koupání jsme využívali nedaleký rybník, na který se děti pokaždé těšily. Projely se v člunu, zasoutěžily si v plavání, zahrály vodní hry nebo si jen tak užívaly vodu. Nechyběla ani dobrovolná stezka odvahy, noční hlídky, noční hry, malování triček, výroba náramků, malování na kamínky, pomoc při umývání nádobí, ranní rozcvičky, vystoupení oddílů na večerním nástupu, diskotéka na přání dětí, míčové hry, táborový oheň, zpěv, tábornické dovednosti ……., takže na nudu nezbýval čas.

Velké poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli s přípravou a úklidem tábora. Vaší pomoci si velmi vážíme!!!

To, že děti byly na táboře spokojené, byla zásluha všech, kteří po celý týden veškerou svoji energii a péči věnovali dětem – vedoucí Jolana Jiráková, Radka Králová, Honza Šebesta, Zuzana Pavlíčková, Milan Nechvátal, Lucie Novotná, zdravotnice Marcela Peterková a Monika Pivoňková, v kuchyni Renata Honsová a Mirka Hamerníková st., v noci nás hlídali Jaroslav Kříž a Radim Novotný, po celou dobu pomáhali instruktoři Tomáš Palán, Michaela Dvorská, Lenka Bártů, Tomáš Nechvátal, Lukáš Nechvátal a oba turnusy vedla Mirka Hamerníková mladší.

A věřte – úsměv a spokojenost vašich dětí je pro nás ta nejlepší odměna!!! 

Fotogalerie

Menu